Daily Readings for June 2018

June 1: 1 Samuel 20:1-23; Ephesians 2:1-22; Psalms 6-8

June 2: 1 Samuel 20:24-42; Ephesians 3:1-21; Psalms 9-11

June 3: See Order of Worship for Today’s Readings

June 4: 1 Samuel 22:1-23; Ephesians 4:1-32; Psalms 12-13

June 5: 1 Samuel 24:1-22; Ephesians 5:1-33; Psalms 14-17

June 6: 1 Samuel 25:1-44; Ephesians 6:1-24; Psalm 18

June 7: 1 Samuel 26:1-25; Philippians 1:1-30; Psalms 19-21

June 8: 1 Samuel 30:1-31; Philippians 2:1-30; Psalms 22-23

June 9: 2 Samuel 1:1-27; Philippians 3:1-21; Psalms 24-26

June 10: See Order of Worship for Today’s Readings

June 11: 2 Samuel 5:1-25; Philippians 4:1-23; Psalms 27-29

June 12: 2 Samuel 6:1-23; Colossians 1:1-23; Psalms 30-31

June 13: 2 Samuel 7:1-17; Colossians 1:24-2:23; Psalms 32-34

June 14: 2 Samuel 9:1-13; Colossians 3:1-4:1; Psalms 35-36

June 15: 2 Samuel 11:1-27; Colossians 4:2-18; Psalm 37

June 16: 2 Samuel 12:1-25; 1 Thess. 1:1-10; Psalms 38-40

June 17: See Order of Worship for Today’s Readings

June 18: 2 Samuel 23:1-17; 1 Thess. 2:1-20; Psalms 41-43

June 19: 2 Samuel 24:1-25; 1 Thess. 3:1-4:18; Psalms 44-46

June 20: 1 Kings 1:1-27; 1 Thess. 5:1-28; Psalms 47-49

June 21: 1 Kings 3:1-28; 2 Thess. 1:1-2:12; Psalms 50-52

June 22: 1 Kings 4:20-34; 2 Thess. 2:13-3:18; Psalms 53-55

June 23: 1 Kings 6:1-38; 1 Timothy 1:1-20; Psalms 56-58

June 24: See Order of Worship for Today’s Readings

June 25: 1 Kings 8:1-30; 1 Timothy 2:1-3:13; Psalms 59-61

June 26: 1 Kings 8:54-9:9; 1 Timothy 3:14-4:16; Psalms 62-64

June 27: 1 Kings 10:1-29; 1 Timothy 5:1-6:2; Psalms 65-67

June 28: 1 Kings 11:1-13, 26-43; 1 Timothy 6:3-21; Psalm 68

June 29: 1 Kings 12:1-33; 2 Timothy 1:1-18; Psalms 69-70

June 30: 1 Kings 16:29-17:24; 2 Timothy 2:1-26; Psalms 71-72